Dyslexie

Dyslexie is een aangeboren stoornis in de verwerking van taal door de hersenen. Doorgaans hebben kinderen en volwassenen met dyslexie wel een redelijke woordenschat en ze kunnen net zo als anderen goed lopende zinnen formuleren. Alleen de verwerking van spraakklanken (de fonologische vaardigheden) is zwakker dan normaal.
Dyslectische kinderen en volwassenen hebben meestal niet alleen problemen met lezen en spellen, ze hebben vaak ook moeite met het uit het hoofd leren van ‘stampwerk’ (bijv. tafels van vermenigvuldiging, woorden in de vreemde talen). Het onthouden van een aantal op zichzelf staande instructies gaat soms minder goed. Ze hebben vaak wat moeite om vlot op woorden te komen. Ook het verstaan van anderen in een lawaaiige omgeving levert nogal eens problemen op.

Didactisch onderzoek

Kinderen en jongeren kunnen voor een klein didactisch onderzoek of voor een groot onderzoek worden aangemeld. Dit kan in samenwerking met de basisscholen en scholen van het voortgezet onderwijs. Zij kunnen eventueel de screening verzorgen. Aangeraden wordt om tot groep 8 een groot onderzoek te doen, waarbij ook gekeken wordt naar de informatieverwerking.