Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden, individueel of groepsgewijs, op onze locatie te Doetinchem, maar ook bij u thuis. De huiswerkbegeleiding is vooral bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Zij worden een aantal middagen per week begeleid bij het maken van huiswerk. Bij Stichting Vita Sana houdt dit veel meer in dan huiswerk maken in een apart lokaal, waar vooral toezicht wordt gehouden op rust. De begeleiding richt zich op organiseren, structureren, controleren, timemanagement en vorming. Het houdt rekening met de specifieke kenmerken van het kind. Zo nodig vindt ook inhoudelijke hulp plaats.
 

In de huiswerkbegeleiding wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:

- Dagplanning en lange termijn planning;

- Structuur in manier van werken;

- Controle op behaalde resultaten en invullen van de agenda;

- Controle op maakwerk en overhoren van leerwerk;

- Waar nodig extra uitleg.
 

De leerling komt direct uit school naar Stichting Vita Sana en vertrekt pas naar huis wanneer al het werk is gedaan. De benodigde tijd verschilt per dag, maar ook per periode (afhankelijk van proefwerkweek e.d.).
 

Huiswerkbegeleiding aan kinderen met specifieke problemen.

Leerlingen met een rugzakje (LGF) of Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen individuele gespecialiseerde begeleiding krijgen van een gespecialiseerde huiswerkbegeleider. Neem voor de mogelijkheden en voorwaarden contact op met ons secretariaat in Doetinchem.