Reken en taalcentrum

Zomerschool rekenen is ontwikkeld door de rekendocenten Jerry de Bruijn en Jack Nouwens van roc Zadkine in samenwerking met Uitgeverij Deviant. De methode dient als opfris- en bijspijkerprogramma voor leerlingen die moeite hebben met het vak rekenen. Zomerschool rekenen bestaat uit een leerwerkboek, een uitgebreide docentenhandleiding en een studiewijzer.
Het doel van de Zomerschool rekenen is de rekenvaardigheden van de leerling te verbeteren. Het wegnemen van de weerstand tegen rekenen, het ontdekken van eigen kwaliteiten en het aantonen van ontwikkeling zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Afwisselend programma Zomerschool

Het leerwerkboek Zomerschool rekenen bevat een schat aan oefenmateriaal voor alle domeinen en niveaus, afgewisseld met activiteiten waarbij de leerling spelenderwijs met rekenen bezig is. Het lesprogramma bestaat uit verschillende onderdelen en er is veel tijd voor uitleg in kleine groepen. Er wordt niet alleen geoefend met ‘kale sommen’: elke dag staat een activiteit op het programma waarin een spelelement centraal staat met rekenen als onderliggende vaardigheid. In de docentenhandleiding staat een toelichting bij alle onderwerpen en activiteiten. Zomerschool rekenen kan gebruikt worden door leerlingen met verschillende rekenniveaus.
Begin- en eindtoets
Elke leerling maakt aan het begin en aan het eind van de Zomerschool rekenen een speciaal voor deze methode ontwikkelde toets. De uitslag van deze toets staat los van de referentieniveaus, maar geeft de leerling wel inzicht in zijn eigen ontwikkeling. De leerling kan per onderwerp zien welke voortgang hij tijdens de zomerschool heeft geboekt. Het verschil in resultaat tussen de begin- en eindtoets rekenen is groot: leerlingen zijn zichtbaar vooruitgegaan. Het blijkt dat leerlingen meer in hun mars hebben en dingen sneller oppikken dan zij zelf en ook de docenten dachten. Bovendien krijgen leerlingen meer plezier in rekenen en meer vertrouwen dat ze het kunnen leren. Na afloop van het programma krijgen alle leerlingen een certificaat.


Referentieniveaus

Tijdens de Zomerschool rekenen worden leerlingen niet geconfronteerd met hun huidige rekenniveau uitgedrukt in een referentieniveau van Meijerink. Immers, de meeste leerlingen zijn bekend met het referentieniveau waarop zij functioneren en belangrijker, tijdens het lesprogramma van de Zomerschool rekenen gaat het erom wat een leerling al wel weet en wat hij nog zou kunnen en willen leren.
De wil om beter te worden en inzicht te krijgen in de eigen sterke en zwakke punten is het startpunt, niet het referentieniveau van Meijerink waarop de leerling al dan niet functioneert. Na de Zomerschool rekenen kan de leerling met meer vertrouwen in zijn of haar rekenvaardigheid beginnen aan het nieuwe schooljaar.