Sociale vaardigheidstrainingen

SOVA training staat voor Sociale Vaardigheidstraining. Het doel van deze training is om kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren die hen in staat stellen op een betere manier contacten aan te gaan met leeftijdgenoten.

De module SOVA training bestaat uit tien tot vijftien bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur per keer, afhankelijk van de leeftijdscategorie.

Voor de diverse leeftijdscategorieën (jonger dan 8 jaar, 8 tot 12 jaar, 12 jaar en ouder, jongvolwassenen) maken wij gebruik van verschillende op de leeftijd aangepaste trainingsmethodes. De SOVA training richt zich op het aanleren van diverse sociale basisvaardigheden zoals:

• kennismaken
• iets vragen
• nee zeggen
• een praatje maken
• kritiek krijgen en geven
• samen spelen
• omgaan met pestgedrag

Bij het aanleren van deze sociale vaardigheden wordt o.a. gebruik gemaakt van videobeelden en rollenspellen.
Bij de start van de module SOVA training is er een ouderbijeenkomst waarop u krijgt uitgelegd wat de training inhoudt.
Uw zoon/dochter krijgt een persoonlijke map waar alle vaardigheden in staan, deze map gaat steeds mee naar huis.
Omdat toepassen van het geleerde in de praktijk heel belangrijk is, krijgen de kinderen/jongeren huiswerkopdrachten mee, zodat die thuis (of op school) met de ouder, de thuis- of schoolbegeleider geoefend kunnen worden.

Sova training jongvolwassenen:

Deze training wordt gegeven voor jongeren van 17 tot 25 jaar. . Tijdens deze training ontdek je wat je zelf al goed kunt in de communicatie met anderen. Datgene wat je al goed kunt kun je zien als een soort gereedschap, je gebruikt het wanneer je het nodig hebt. Om te ontdekken wat jouw sociale vaardigheden al zijn maken we opnames van hele korte gespeelde stukjes. De stukjes gaan over zaken die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Bij het terugkijken van de opnames kijken we onder andere naar je houding, oogcontact en stemgebruik. Je ziet zo wat jezelf al kunt maar ook wat je nog kunt verbeteren. Ook leer je aan de hand van opdrachten rondkijken in je eigen omgeving. Tevens gaan we in op de rol van je denken. Je leert hoe je je denken kunt sturen. Zo kun je het omgaan met anderen fijner te laten verlopen. Het is belangrijk dat je rust voor jezelf kunt nemen; je kunt de dingen dan gemakkelijker leren en jezelf fijner voelen. Daarvoor maken we gebruik van een paar eenvoudige oefeningen van mindfulness.