ZKM-Coaching

De ZKM is een wetenschappelijk onderbouwde wijze van begeleid zelfonderzoek en vindt haar grondslag in de narratieve psychologie waarin het verhaal dat de persoon vertelt over zichzelf en zijn wereld centraal staat. De methode is een relatief kort en intensief coachingstraject volgens een vaste opbouw.

WAT MAAKT ZKM UNIEK.
ZKM is geschikt voor zeer uiteenlopende vraagstukken.
Focus op eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid: twee specialisten werken gelijkwaardig samen. De cliënt is expert van eigen leven, de coach van de methode.
De methode stimuleert van begin tot eind zelfwerkzaamheid van de cliënt.
Energiegevend: ondanks soms zware thematiek geeft het proces vaak energie aan de cliënt.
De methode is duidelijk gestructureerd en heeft zowel een kwalitatief als kwantitatief aspect.
Het eigen individuele verhaal is input van onderzoek.
De duur van een zelfonderzoek, inclusief de verdieping op basis van de rapportage is ongeveer twaalf uur, in een tijdsbestek van twee tot drie weken. Hierna volgt een traject waarin de persoon actief aan de gang gaat met de verkregen inzichten.
Desgewenst kan na enige maanden een tweede zelfonderzoek plaatshebben om te evalueren welke ontwikkelingen hebben plaatsgehad en wat (nog) te doen staat.
Na afloop ontvangt u een persoonlijke rapportage. Aan een werkgever of een andere partij die hierbij betrokken is, zal geen persoonlijke informatie worden verstrekt. Uiterste vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Voor meer informatie kunt u bellen met Jasmijn Wagenaar (ZKM- coach) 06-36143302
Eddy Jacobs (coach Counsellor) 0651807593

Ook kunt u een bericht via het contactformulier op deze site plaatsen. Wij nemen dan contact met u op.