Even voorstellen

Mijn naam is Jasmijn Wagenaar (1980).
In 2013 ben ik afgestudeerd als ZKM-coach.

Aansluitend heb ik de opleiding Focussen gedaan bij René Maas, psychotherapeut en opleider.

Ik ben werkzaam in het onderwijs als decaan en schoolcoach.
Als schoolcoach train ik docenten in het voeren van loopbaangesprekken.
Ik werk met de Zelfkennismethode (de ZKM).
De ZKM is een gedegen en valide toepassing om mensen in korte tijd te coachen naar op zelfinzicht gebaseerde actie.

Deze benaderingswijze maakt deel uit van de narratieve psychologie en heeft als centraal gegeven 'de mens als verhaal'.
De ZKM en de onderliggende waarderingstheorie zijn ontwikkeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen door prof. dr. H.J.M. Hermans en drs. E. Hermans-Jansen.