LPGGz viert succes: eigen bijdrage ggz definitief van tafel

ballonnenDen Haag-LPGGz viert succes: eigen bijdrage ggz definitief van tafel
Maandag 1 oktober jl. maakten de partijleiders
Samsom (PvdA) en Rutte (VVD) tijdens een pers-conferentie bekend dat de eigen bijdrage voor de
ggz definitief van tafel gaat. Patiënten en familieleden zijn opgelucht en blij met het schrappen van de eigen bijdrage in de ggz. Het Landelijk Platform GGz viert samen met haar achterban (20 cliënten- en familie organisaties in de ggz) dit enorme succes. 'Het schrappen van deze maatregel betekent dat pas nu, na twee jaar strijd, het discriminerende en stigmatiserende effect van deze maatregel in politiek Den Haag wordt erkend', aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. Ook politiek Den Haag erkent nu dat mensen met psychische problemen geen tweederangs patiënten zijn.