Samen sta je sterker

logo groot site Impulz UlftUlft/Doetinchem - Beweging om studieresultaten te bevorderen


Op zaterdag 20 april vindt tijdens de 10e Nationale Sportweek een sportmarkt plaats op het Simonsplein in Doetinchem. Het doel hiervan is de inwoners van Doetinchem te laten kennismaken met het lokale sportaanbod en ze te stimuleren meer te gaan sporten en bewegen.
Vanuit deze visie nemen ook de samenwerkende partijen Stichting Vita Sana en Psychologisch Adviesbureau Impulz deel. Stichting Vita Sana is een initiatief op het gebied van studiebegeleiding, orthopedagogiek en jeugd- en gezinshulpverlening. Daarnaast geeft de stichting extra hulp aan schoolgaande kinderen met de Zomerschool en het programma Topscorer. Dat laatste is huiswerkbegeleiding in combinatie met sporten voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Impulz behandelt via Psychomotorische therapie (PMT). Dat is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met psychische klachten of problemen. Psychische klachten hebben namelijk vaak ook een lichamelijke kant. In deze behandelvorm worden daarom bewegings- en lichaamsgerichte activiteiten als middel ingezet om gedrag te veranderen en klachten te verminderen. Tijdens de sportmarkt staan beide partijen samen in een kraam om meer informatie te verschaffen over hun samenwerking en de voordelen die dat heeft voor uw kind.
Meer informatie:
www.impulzpa.nl/
stichtingvitasana.nl/