Doelstellingen

Doelstellingen Stichting.

De Stichting wil zich inzetten voor de belangen van haar doelgroep. Ze wil op alle fronten personen, die er behoefte aan hebben,  begeleiden, coachen en ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren zijn hieronder de doelen van de stichting opgesteld die centraal  zullen staan bij het uitvoeren van de activiteiten. 

Het begeleiden en coachen (mentoraat) van leerlingen, van basisscholen en middelbare scholen, verdeeld in groepen van eigen leeftijd en niveau, met hun huiswerk en werkhouding.  

Het brengen van jongeren onder één dak om ze op deze manier van straat af te houden en ze bezig te houden met sport en spel activiteiten. 

Het bewust maken van de jongeren van hun achtergrond en cultuur en de inmenging daarvan in de Nederlandse maatschappij met betrekking tot wederzijdse tolerantie en integratie.

Het ondersteunen van ouders bij het helpen van hun kinderen met betrekking tot school en schoolactiviteiten zoals bij spreekavonden, formele activiteiten en kiezen van een vervolg opleiding voor hun kinderen.

Zorgen dat jongeren en ouderen in deze kennissamenleving snel en effectief tot informatie uitwisselingen kunnen komen en in verlengde daarvan de jongeren de gelegenheid bieden om kennis te laten maken met de virtuele wereld.